Valu

Materjalid sellel veebisaidil on üldharidusliku sisuga ja ainult informatsiooniks. Informatsiooni, mida sa loed sellelt veebisaidilt, ei saa asendada meditsiinitöötajaga. Alati tuleb rääkida oma arstiga Teie probleemide diagnoosimiseks ja raviks . 


Kuigi oleme harjunud valu pidama ebameeldivaks, ei saa märkimata jätta valu positiivset ülesannet - anda märku meid ähvardavast ohust. Tegemist võib olla vigastuse, haiguse või organismi reaktsiooniga stressile või ärevusele. Selleks, et ravida tõhusalt valu ja sellest vabaneda tuleb välja selgitada millised mehhanismid valu tekkes osalevad.


Definitsioon

Valuaisting on aju reaktsion mingis kehapiirkonnas aset leidvatele keemilistele ja elektrilistele muutustele. Kui inimene saab haiget, näiteks lööb varba vastu kivi, antakse see info edasi nahas olevatele valuretseptoritele ja sügavamal kudedes paiknevate valu juhteteede vahendusel.Valu eesmärgiks on edastada ajju teade, et midagi on valesti, nii saab inimene midagi ette võtta. Valu annab märku võimalikust kehalisest vigastusest või haigusest Tekib valu ajus vastusena nahas, siseelundites ja erinevates kudedes paiknevate valuretseptorite ärritusel tekkivate impulssidele.Lühidalt on valuhaisting aju reaktsioon mingis kehapiirkonnas aset leidvale keemilisele või elektrilisele muutusele. Praktilises elus eristame kahte erinevat valu liiki - ägedat ja kroonilist - valu, mille funktsioon ja ajusse saabuvate valusignaalide iseloom on erinev.

Ägeda ja kroonilise valu edasikandmises osalevad erinevat tüüpi närvikiud. Äge valu kandubedasi mööda A- kiude, mis on ümbritsetud müeliinkestaga so. nagu isolaator ümber juhtme. See tagab aga närviimpulsside kiire ja täpse ülekandmise kiirusega 10 m/sek. Krooniline valu kandub edasi C-kiudude vahendusel, millel müeliikest puudub. Tänu sellele on impulsside liikumine aeglasem - ligikaudu 1 m/sek. C kiud paiknevad tavaliselt sügavamates kudedes.
Valuretseptorite tomimine toimub printsiibil "kõik või mitte midagi" st. kui ärritus ületab teatud tugevuse, tekib valuaisting, kui see jääb sellest lävest allapoole, siis aistingut ei teki. Valu tugevus ei sõltu ainult impulsside tugevusest, vaid ka nende sagedusest. Isegi siis, kui valusignaal on juba tekkinud, ei pruugi see ajju jõuda - valuretseptorite ja aistinguid vastuvõtva sensoorse ajukoore vahele jääb kolm ümberlülituskohta ehk väravat.

Väravateooria

Vigastusest põhjustatud valuimpulsid kanduvad närvikiudude vahendusel esmalt seljaajju ja sealt edasi peaajju. Esimene valuimpulsi ümberlülitus toimub seljaajus. Selle aluseks on nn. väratikontrolli teooria, mille alusel on värava läbilaskevõime piiratud. Kui korraga satub sellesse piirkonda väga palju signaale, pääsevad esmajoones läbi A kiududes kiirelt levivad valuimpulsid, C kiududest tulevate impullide edasiliikumine aga blokeeritakse. Kui ägeda valuga seotud impulsid on edasi toimetatud, pääsevad taas liikuma C kiududest lähtunud impulsid. Järgmised ümberlülitus kohad paiknevad ajus ja funktsioneerivad teistsugustel põhimõtetel. Seal kasutatakse valu blokeerimiseks kehas toodetavaid endorfiinide - nimelisi aineid. Endorfiinid on oma ehituselt sarnased närviimpulsside edasikandmises osalevate virgatsainetega.. Nende ainete vabanemisel ajus ja mujal närvisüsteemis valuhaisting blokeeritakse ning tekib heaolutunne. Tänu nimetatud toimele tuntaksegi neid aineid looduslike valuvaigistajatena.

Valuretseptoritest ajju suunduvad närviteed ei koosne üksikutest närvikiududest, vaid mitmetest erinevatest lülidest.Ühenduskohtades toimib impulsi ülekanne ühelt närvikiult teisele - see ongi virgatsainete ülesanne. Virgatsaineid imiteerides seonduvad endorfiinid valu juhtivates närvilõpmetes paiknevate retseptoritega. Selle tulemusena impulssi levik peaajju blokeeritakse. Endorfiinide hulk organismis erineb.

Endorfiinide hulk orgasismis tõuseb:

1.Liikumisel ja kehalisel aktiivsusel

2.Sügavas lõdvestusseisundis

3.Rahulolu korral

3.Une ajal

4.Positiivse ellusuhtumise korral 

Seljaaju tagaväädi ülitundlikus

Tunni jooksul kahjustuse tekkimisest hakkavad toimuma muutused seljaaju tagaväädis, kus sensoorseid impulsse töödeldakse.Hakkab seljaaju tagaväät muutuma ülitundlikuks. See tähendab, et tundlikuse ja valusignaalid saadetakse paajju edasi märksa kergemalt. kui neid blokeeritakse seljaaju tasandil. Sensibiliseerumise e. ülitundlikuks muutumine sõltub spetsiifilise N-metüül-D-aspartaat (NMDA) retseptori aktivatsioonist. NMDA retseptori antagonist e. blokeerija on ketamiin, see aine võib seljaaju tagaväädi ülitundlikust vähendada.

Kliiniliselt saab seljaaju tagaväädi ülitundlikuse vaadelda kui muutusi valus ja sensoorse läve muutust. Muutub komfort temperatuuri talumine nahapinnal.
Sensoorne lävi võib muutuda kõigi tundehaistingute suhtes.(vibratsioon, soojus. külm, kerge puudutus)
Valulävi võib muutuda kahel moel:
Valu impulss, mis enne ei olnud valus võib nüüd tekitada valu.
Mis enne tekitas vähese valu aistingu võib põhjustada nüüd suure valu.
Normaalselt peale kahjustust tagaväädi sensibiliseerumine vähendab,kuivõrd tekib kahjustatud koe paranemine.Siiski osadel inimestel näib protsess kulgema palju kauem kui tavaliselt ja seda võib seostada kroonilse valu tekkega nendel inimestel. Mõnedel nendest inimestest esineb jätkuv valu fokuseerimine mingis kohas ja selle tagajärjel hoitakse seljaaju tagaväät pidevas üliärritus seisundis.Osadel on täpne põhjus teadmata, miks tekib esmaselt krooniline valu.
On kindel side emotsioonide ja seljaaju tagaväädi sensibiliseerumise vahel. Tõsine ängistus ja depsessioon,  ajust alanevate inhibeerivate signaalide vähenehulk võimaldab jääda tagaväädi ülitundlikusse seisundisse.
Kroonilise valu ravitehnikad võib jagada kolme põhi kategooriasse:
Valusignaalide intensiivsuse vähendamine perifeeriast, blokeerides närvid mis kannavad valusignaale kahjustunud kudedest. N: steroid süstid, et vähendada kahjustunud koe põletikulist reaktsiooni
Vähendada seljaaju tagaväädi ülitundlikuse astet, kasutades selleks valuvaigisteid,TENS (Transkutaane Elektriline Närvi Stimulatsioon), nõelravi ja spinaalsed manipulatsioonid.
Parandamaks alanevat valu inhibeerumist tuleb uurida inimese uskumisi, parandada patsiendi teadmisi, ravida ängistust ja depressiooni ja anda kindlust, et midagi kohutavat ei sünni.
Hõõrumine vigastatud piirkonnas aitab leevendada valu. Selle mehhanismi aluseks on väravateooria.Hõõrumine stimuleerib vibratsiooni retseptoreid, saates signaale seljaaju sarve kaudu mööda suur diameetriga A-beeta kiude (skeemil S)

Need signaalid jõuavad samal ajal seljaaju sarve kui väikestest C kiududest tulev valu signaal kahjustatud alalt (skeemil V)
Kui vibratsiooni signaalid on küllaldase amplituudiga, siis need signaalid hoiavad ära valu signaalide edasise ülekande projetseeruvale neuronile (skeemil P) ja seljaaju sarvele st. sulgevad valuvärati.
Valu vähendavad ravimeetodid nagu TENS, nõelravi ja sooja protseduurid kontrollivad valu samasuguse mehhanismi alusel TENS stimuleerib A-beta kiude ja nõelravi A-delta kiude.
Valu on kui organismi kaitsereaktsioon. Alati tuleks meeles pidada, et valu on häiresignaal ja vastavalt selllele toimida. Katkestada tegevus, mis põhjustab valu ja anda organismile rahu. Valu teenib veel kaitsefunktsiooni eesmärki - sunnib kahjustatud kehaosale puhkust andma, et vigastuse paranemist soodustada. Just selle pärast ei ole mõistlik valu ignoreerida

Valu hilisreaktsioon. Mõnikord tekib valureaktsioon hilinenult. Selline situatsioon on tavaliselt stressiolukordades,tõsise õnnetuse, spordivõistluse, ekstreemsituatsioonide korral. Pinge olukorras blokeerib vere kõrge adrenaliinisisaldus normaalse valureaktsiooni ja inimene hakkab valu tundama alles hiljem kui oht või pingeolukord on juba möödas

Klassifikatsioon - valu tüübid


Valud jagunevad kahte suurde rühma:

  1. Notsiteptiivne valu tekib spetsiifiliste valuretseptorite stimuleerimisel. Need retseptorid vastavad kuuma, külma,vibratsiooni, ülevenituse ja keemilistele ärritustele kahjustunud koe rakkudest.
  2. Mitte notsiteptiivne valu tekib perifeerses ja tsentraalses närvisüsteemis. Siin ei ole spetsiifilised valuretseptorid aktiveeritud, valu genereerib ja tekitab närvirakude düsfunktsioon.Somaatiline valu

Valu allikas - koed nagu nahk, lihas liiges,luu ja ligamendid - üldiselt tuntud ku muskuloskeletaarne valu.
Aktiveeritud retseptorid -spetsiifilised retseptorid  (notsitseptorid) kuuma, külma vibratsiooni, venituse (lihaste), põletiku (k.a. lõikehaavad, ülevenitused mille tagajärjel koed katkevad) ja hapniku vaegus (isheemiline lihase kramp).
Iseloomustus - sageli terav hästi lokaliseeritud ja enamusel juhtudel suureneda puudutusel või kahjustatud ala liigutusel.
Kasutatavad valuravimid - Võib kombineerida Paracetamol, nõrk opioid või tugev opioid ja NSAID (mitte steroidsed põletiku vastased ravimid) 

Vistseraalne valu

Valu allikas - siseorganid , mis paiknevad keha õõnsustes.On kolm õõnsust - rindkere (süda ja kopsud), kõhuõõs(maks,neerud,põrn, sooled), vaagen (kusepõis,emakas, munasarjad).

Aktiveeritud retseptorid - spetsiifilised retseptorid  (notsitseptorid) venitusele, põletikule ja hapniku vaegus (isheemia ).

Iseloomustus - sageli halvasti lokaliseerunud ja tuntav ähmase sügava valuna, vahel tuntav krambisarnase ehk koolika laadese valuna.Põhjustab alati ka kanduvat valu selga. Vaagna organitest alaselga, kõhukoopast keskselga ja rindkerest ülaselga.

Kasutatavad valuravimid - tavaliselt hästi alluvad  nõrkadele  või tugevatele opioididele

Neuropaatiline valu

Valu allikas- valu tuleneb närvisüsteemist endast. Valu võib tekkida perifeersest närvisüsteemist ( närvid mis ühendavad kudesid  seljaajuga) või kesk närvisüsteemist (närvid seljaaju ja peaaju vahel).

Põhjused - võivab olla põhustatud ühest nendest protsessidest
1. Närvi degeneratsioon  - sclerosismultiplex, insult, aju rabandus, hapniku vaegus
2. Närvi kompressioonist - pitsunud närv
3. Närvi põletikust - diski rebend või nihkumine
4. Närvi infektsioon - vöötohatis või muu viirusinfektsioon

Aktiveeritud retseptorid - närvisüsteemis ei ole spetsiifilisi valu retseptoreid. Selle asemel, kui närv saab kahjustatud, siis muutub närv elektriliselt ebastabiilseks, initseerides signaale täiesti ebakohaselt, juhuslikult,ebakorrasel moel

Iseloomustus - need signaalid interpreteeritakse ajus valuna ja seostatakse närvi talitushäiretega - nagu ülitundlikus (puudutusele, vibratsioonile, külmale ja kuumale),kihelus, tuimus ja nõrkus.Alati kaasub palju kanduvaid valusid alale, mida antud närv varustab närvi impulssidega. Istmikunärvi valu tekitatud nimme 5nda (L5) lüli diski nihkumisest tekitab valu sääre välisküljel ja suures varbas st. L5 spinaalnärvi varustus alal.Närvi valu on tavaliselt kirjeldatav torkivana, tulistavana ja ülitundlikusena

Kasutatavad valuravimid- valud on ainult osaliselt tundlikud paratsetamoolile. NSAID´idele ja opioididele.Palju parema efekti saab antidepressantide, antikonvulsantide omavaheline kombineerimine.

Sümpaatiline valu

Valu allikas -tegemist sümpaatilise närvisüsteemi üliaktiivsusega ning kesk- ja perifeerse närvisüsteemi mehhanismidega. Sümpaatiline närvisüsteem kontrollib vereringlust nahas ja lihastes, naha higistamist ning perifeerse närvisüsteemi reaktsiooni kiirust ja tundlikust

Põhjused - tekivad valud põhiliselt peale luumurde, pehmete kudede kahjustusi kätel ja jalgadel - need vigastused võivad viia Komplekse Regionaalse Valu Sündroomi (CRPS) tekkele.Tuntakse seisundit veel kui sümpaatilist refleks düstroofiat.

Aktiveeritud retseptorid  - nagu neuropaatilise valu korral ei ole siin tegemist spetsiifiliste valuretseptorite ärritusega. Tõenäoliselt toimub sama protsess kui neuropaatilise valu korral.

Iseloomustus - avaldub erakordse ülitundlikusena kahjustust ümbritsevas nahas ja perifeerselt allpool jäsemes (seisundit nimetatakse allodüüniaks) ja kaasuvate higistamise ja temperatuuri ebanormaalne kontrolliga antud alal. Jäse on valulik ja valude all kannatajad keelduvad valutavat jäset kasutamast. See viib teiste probleemide tekkeni, areneb lihas nõrkus,liigeste jäigastumised,luu hõrenemine. Võimalik on, et sündroomi algatab trauma, mis paikneb perifeerse närvi lähedal.

Kasutatavad valuravimid - valud on ainult osaliselt tundlikud paratsetamoolile. NSAID´idele ja opioididele.Palju parema efekti saab antidepressantide, antikonvulsantide abiga.Ravimid mis madaldavad vererõhku sellega, et laiendavad veresooni võivad anda head efekti ka valude vähendamisel. Ravi vajab paljude erinevate ravimite kombineerimist sümpaatiliste närvide blokaadide, intensiivse rehabilitatsiooniga kombineerides füsioteraapia protseduuridega 

Krooniline valu

Lülisambast põhjustatud kroonilise valu korral on luude ja liigeste kahjustus enamasti tingitud vananemisega seotud degeneratiivsetest muutustest. Vaid harva on seljavalu põhjuseks haigus. Alati pole vaevuste teke seotud lülisamba kulumisega, mõnikord aitab krooniliste valude tekkele kaasa ka ülekoormuse tagajärjel tekkiv liigese kahjustus.
Seljavalu ja haigused
Seljavalu võib olla mõne haiguse sümptom või tagajärg. Kui tegemist on kroonilise valuga, tuleks tingimata arsti poole pöörduda, et teha kindlaks, kas vaevuste põhjus ei ole haigus. Kroonilst seljavalu võivad põhjustada:
1. anküloseeriv spondülit
2. vähktõbi
3. naistehaigused
4. neerupõletikud
5. luupehmenemine
6. reumatoidastriit
7. spondülolistees
8. mao-ja sapipõie haigused.